Ruilen & Retourneren

RUILEN & RETOURNEREN

Ruilen & Retourneren

Algemeen
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Hier kunt u meer lezen over het retourneren van artikelen, hoe u uw geld terugkrijgt en hoe u een artikel kunt ruilen.

Ruilen en Retourneren

Uiteraard hechten wij zeer veel waarde aan uw tevredenheid. U bent immers degene die bepaald of het door u bestelde artikel aan uw verwachtingen voldoet. Bent u niet tevreden? Stuur dan het artikel binnen 14 dagen na ontvangst naar ons terug en wij storten uw aankoopbedrag en de betaalde verzendkosten voor de heenzending zonder verdere verplichtingen aan u terug. Mits u zich aan onderstaande spelregels houdt! Dit gebeurd uiterlijk binnen 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gebracht van het herroepen van de aankoop. 

 • Het artikel dient te worden geretourneerd in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd. Alle artikelen worden in de originele verpakking naar u opgestuurd.
 • Vermeld op het retourformulier welke artikelen u retour wilt sturen. Voeg het retourformulier bij uw retourzending.
 • Gedragen of beschadigde artikelen die in het geheel niet meer verkoopbaar zijn, komen niet in aanmerking voor retournering!
 • De kosten voor retourzendingen komen voor uw eigen rekening! Op deze manier kunnen wij onze producten zo voordelig mogelijk aanbieden. Wel bieden wij de mogelijkheid om het voordeliger retour te zenden. (Zie werkwijze retourneren)

Bij ruiling van een artikel in een andere maat, hoeft u niet opnieuw verzendkosten (kosten verzending van de ruiling naar u) te betalen, deze nemen wij voor onze rekening!


Om technische en organisatorische redenen is het helaas niet mogelijk om online geplaatste bestellingen te ruilen/retourneren via een van de vestigingen van New York Fashion en vice versa.

Heeft u nog vragen? Dan helpt onze klantenservice u graag verder.
Je kan ons mailen op [email protected].
Wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.
Onze klantenservice is op alle feestdagen gesloten.

WERKWIJZE RETOURNEREN

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen. Het te retourneren artikel dient uiterlijk binnen 14 dagen teruggestuurd te worden.

Vul het retourformulier in die bij je bestelling zit.

RETOURZENDING VERSTUREN VIA DHL of UPS  vanaf € 4,95.

Zelf wegbrengen

 • Retourneren via je lokale DHL of UPS ServicePoint voor € 4,95.
 • Ga naar
 • Eenvoudig betalen via iDEAL.
 • Print je retour etiket en plak deze zelf op je retourzending.

Ophaalservice

 • Thuis of op kantoor je pakket laten ophalen voor € 5,95
 • Ga naar
 • Eenvoudig betalen via iDEAL.
 • Meld je retour aan en kies waar en wanneer jij je pakket wilt laten ophalen.
 • Je ontvangt een e-mail van Returnista met een bevestiging van de ophaalafspraak.


Retourzending versturen met PostNL.
U kunt uw pakket natuurlijk ook retourneren via het postkantoor. (U betaald dan 7,25 aan kosten). 

Bewaard u uw verzendbewijs totdat u van ons een ontvangst bevestiging heeft gekregen!

 

Terugbetalingen

Als uw bestelling is ontvangen door de webshop, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Dan zal binnen uiterlijk 14 dagen, het geld aan u teruggestort worden.

 

Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    
   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
    
   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
        
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
    
   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
        
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Klik hier om het modelformulier voor herroeping te downloaden.

Wij versturen met: shipping_dhl
Betaalmethoden: Bank transfer Klarna
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen